Тиждень  безпеки руху у Верхньорожанківській ЗОШ І-ІІ ступенів

Згідно річного плану школи, з метою активізації роботи з попередження

дитячого дорожньо-транспортного травматизму, узагальнення та розпов-сюдження кращих форм і методів профілактичної роботи серед учасників освітнього процесу у Верхньорожанківській ЗОШ І-ІІ ступенів з 06 по 10

листопада був проведений Тиждень безпеки руху.

Різноманітною за змістом і формою профілактичною роботою з питань попередження дорожньо-транспортного травматизму було охоплено всіх здобувачів освіти школи.

Під час проведення загальношкільної лінійки діти були ознайомлені з планом проведення тижня. Класними керівниками були проведені наступні заходи:«Безпека дорожнього руху – це життя», «Будь обережним на дорозі»,  «Це повинні знати  всі діти», «Дотримуйся правил поведінки в залізничному транспорті»,  «Молоде покоління за безпеку руху!» та  інші.  Під час цих виховних годин вчителі використовували різноманітні форми та методи роботи з дітьми такі як перегляд відеосюжетів, формулювання проблемних питань, складання пам’яток, читання та обговорення казок, відгадування загадок,інсценізації, виконання практичних завдань, різноманітні ігри, вікторини, тренінгові вправи.

Вчителем основ здоров’я Саган О. М. проведено брейн-ринг з теми «Я –  учасник дорожнього руху», в якому брали участь команди 6-их класів. Під час проведення вищезгаданого заходу діти в ігровій формі повторили,  узагаль-нили та систематизували знання про правила дорожнього руху та дорожні знаки, навчилися знаходити та виправляти помилки в життєвих ситуаціях; мобілізували пам’ять та швидкість реакції; розвивали бажання йти до своєї мети.

Активно працювала протягом тижня дружина ЮІР під керівництвом

Саган О. М., до якої входять здобувачі освіти 5-9 класів.  ЮІРівці підготува-ли виступ для здобувачів освіти 1-4 класів на тему «Правила дорожнього руху – це закон життя»та – 5-9 класів на тему «Вивчи правила і знай та завжди їх пам’ятай!» Метою заходів було поглибити і закріпити  знання та навички з ПДР; навчити дітей постійно дотримуватися ПДР, аналізувати їх значення;сприяти розвитку мислення, мовлення, пам’яті; виховувати повагу до оточуючих, відповідальне ставлення до свого життя та життя інших людей

ставлення до реальних подій, дисциплінованості; формувати соціальну та здоров’язберігаючу компетенції. У виступах учасники проявили свої літера-турні, музичні та театральні здібності. Дуже добре показали свій артистизм Ткачик Аліна, Шкелебей Микола, Пинів Валерій та Харченко Ольга.

Для здобувачів освіти 1-4 класів було організовано показ мультфільмів «Дітям про правила дорожнього руху» та «Азбука дорожньої безпеки», що дало можливість дітям оцінити ситуації на дорозі, охарактеризувати  персонажів даних мультфільмів, а також  чітко усвідомити до чого призводить порушення Правил дорожнього руху.

Свої таланти здобувачі освіти 5-9 класів могли продемонструвати, взявши участь  у конкурсі презентацій  «Життя – це наш безцінний дар. Тож не залиш його без барв».

There are no comments yet.

Напишіть відгук

Inline
Inline